Регионален исторически музей - гр. Плевен


По профил музеят е общоисторически, с природонаучен отдел. През 1903г. в Плевен е учредено археологическо дружество, което си поставя за цел създаването на музей и започва издирването и проучването на паметници за ...
 

Институцията исторически музей

06 мар 2010
·
9
·
4,119
·
309
·
354
·
72

Музеите се създават още в зората на човешката цивилизация. Те се зараждат заедно с библиотеките и архивите в древността и се обособяват през античността...
 

Развитие на музея и музейните колекции от древността до XIX в.

07 май 2011
·
14
·
3,914
·
123
·
65

Изкуството на древните народи – зараждане на феномена колекциониране. Първи зачатъци на музеи – Месопотамия, древен Египет. Aлександрийска библиотека...
 

Музейните колекции - основна характеристика

11 юни 2012
·
7
·
2,966
·
102
·
140
·
52

Ядрото на всеки музей са неговите колекции. От пълнотата им, от уникалните качества на музейните предмети се определя богатството на музея. Заедно с останалите си функции музеят има като немаловажна задача колекционирането на предмети...
 

Кукерството – ритуали и украшения

03 май 2012
·
6
·
613
·
36
·
122
·
33

Екскурзоводски дейности. Музейна педагогическа програма за кукерството за музеен урок...
 

Регионален природонаучен музей в гр. Пловдив


Музеят е създаден през 1952 г. През 1951 г . изпълкомът на Градски народен съвет дава идеята в гр. Пловдив да бъде създаден природонаучен музей. Причината за това е, че колекциите и сбирките са изоставени на произвола...
 

Регионален исторически музей - Сливен


Реферат за музея в Сливен и за неговите отдели на историята...
 

Регионален исторически музей "Искра" – Казанлък


Музеят опазва, изследва и популяризира цялото историческо наследство на Казанлъшкия регион, в това число и всички тракийски гробници от Долината на тракийските владетели...